สถานีวิทยุ กวส.4 พะเยา
AM 1512 KHz

“วิทยุเพื่อปวงชน ข่าวสารบันเทิง และความมั่นคงของชาติ”

แจ้งสัญญาณเสียงขัดข้อง ได้ที่ : ส.อ.กฤตธกรฯ