สถานีวิทยุ กวส.4 พะเยา
AM 1512 KHz

“วิทยุเพื่อปวงชน ข่าวสารบันเทิง และความมั่นคงของชาติ”

แจ้งสัญญาณเสียงขัดข้อง ได้ที่ : ส.อ.กฤตธกรฯ  


สถานีวิทยุเครือข่าย กองทัพบก

สถานี จส.2 FM 103 MHz

สถานี ททบ. FM 94.00 MHz

สถานี ทภ.3 พะเยา FM 107.25 MHz